درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۱۰
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
من عشق زیرمیزی ام
اطلاعات تکمیلی
ده میلیون تومان برای گرفتن مجوز ملکی به بخشدار منطقه رشوه دادم . اون هم خدا خیرش بده کارم رو راه انداخت. من زیاد رشوه و زیرمیزی و شیتل میدم وقتی کارها راحتتر پیش میره چرا ندهم؟!