درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
ساختمان سازی
اطلاعات تکمیلی
برای پیشبرد کارم باید این پول را بپردازم . حتی اگر نخواهم بدهم کارم عقب می افته یا انجام نمیشه