درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۷-۱۲
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دریافت رشوه ثبت نام
اطلاعات تکمیلی
تا پولی که میخواست ،به مدیر مدرسه ندادم،ثبت نام نکرد.اونم نه برای مدرسه.خیلی راحت و علنی گذاشت تو جیبش