درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۷-۰۸
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه برای انجام کارشناسی
اطلاعات تکمیلی
کازشناس ثبت املاک خیابان گلشهر، برای انجام کارشناسی جهت صدور سند تک برگ که یک اقدام کاملا قانونی است هفته ها من را از تهران به کرج کشاند و کار را انجام نداد تا در آخر دردش را گفت و دیدم کسانی که بهش رشوه داده بودند چطور فورا کارشان انجام شده.در نهایت من رشوه ندادم و هنوز که هنوز است کارم انجام نشده