درخواست زیرمیزی
‫300,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
هدف: خدمات پرستاری
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت پرستار ویژه به حساب شخصی پزشک
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان خاتم الانبیا بخش زایمان