درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
هرگز رشوه نمی دهم
اطلاعات تکمیلی
من در یک موسسه خیریه کار میکنم و در زندگیم همیشه سعی کردم در مقابل پیشنهاداتی از این نوع محکم بایستم تا جایی که در طول این سالها علارغم مراودات کاری با شهرداری هرگز رشوه نداده ام و به ندرت با پیشنهاد رشوه هم مواجه شدم . چون حوزه کاری من در جهت منفعت عمومی و اصلاح مشکلات جامعه است. بنابراین حق ندارم برای پیشبرد یک هدف اخلاقی، از ابزار غیراخلاقی استفاده کنم.