درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بستن قرارداد با یک شرکت خصوصی
اطلاعات تکمیلی
من نماینده یک شرکت خدماتی هستم و به مدیر یکی از بخش های زیرمجموعه اداره کل مخابرات برای بستن یک قرارداد خدماتی مجبور به پرداختن شیرینی یا درصدی از کارمزدم شدم. کارمزدم برای ان قرارداد فقط دو میلیون بود ولی برای اینکه کارم با مشکل مواجه نشود حاضر شدم یک میلیون از کارمزد یا درآمدم را به عنوان شیرینی به مدیرمالی اداره بپردازم تا اساسا رییس اداره پیشنهاد من را بررسی کند. این رویه کار یا گرفتن موافقت از ادارات دولتی شده و تا درصدی از کارمزد خدمات ارائه شده را به مدیر میانی نپردازی نمیتوانی موافقت بالادستی را برای بستن قرارداد داشته باشی. این شیوه کار هست و تبدیل به فرهنگ کاری در ادارات دولتی شده است. به نظرم پرداخت رشوه، زیرمیزی، درصد یا شیرینی در کار و کاسبی ایران غیرقابل اجتناب است.