درخواست زیرمیزی
‫170,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حق نوشتار فرم وام
اطلاعات تکمیلی
مسئول وام گفت این مبلغ باید پرداخت بشه من گفتم چند مرتبه من وام 10 میلیونی گرفتم و هیچ پولی پرداخت نکردم گفت اگه از این شعبه وام میخواهید شرایط اینه بانک ملی شعبه سلمان فارسی شیراز