درخواست زیرمیزی
‫9,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مدارس نمونه دولتی
اطلاعات تکمیلی
مدارس نمونه دولتی سالهاست که برای ارائه ی خدمات آموزشی بهتر و تکمیلی به دانش آموزان از خانواده ها مبلغی اضافه تحت عنوان برنامه فوق العاده آموزشی مطالبه میکنند ولی این نرخ در سالهای اخیر در مدارس موفق نمونه دولتی افزایش چشم گیر داشته است. به گونه ای که امسال من برای ثبت نام دخترم در مدرسه ی در تهران نه میلیون تومان پرداخت کردم. مدیر مدرسه منت هم گذاشت که چون معدل دخترم بیست بوده تخفیف ویژه قایل شده اند. نمیدانم این پول رشوه محسوب میشود یا نه ولی مطمئنا خلاف قانون است . چون بنا بر بخش نامه های متعدد اموزش و پروش اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان شهریه در مدارس نیمه دولتی ممنوع است و این مبالغ به نوع کمک اجباری است که والدین ناگزیر به پرداخت می شوند.