درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما و‌خیلی‌واضح در دفتر مسیول‌مربوطه
اطلاعات تکمیلی
سند ملک‌من‌مفقود شده بود برای دریافت المثنی به شهرداری منطقه چهار شیراز رفتم گفتند باید حق پارکینگ پرداخت کنم و محاسبه کردند باید خدودا ۲۲ میلیون تومان بدهیم و چند ماه هم روال اداری طول‌می‌کشد و گفتند پنج میلیون تومان بدهید ظرف یک هفته با مبلغ حدود دو میلیون ما انجام می شود برای پرداخت رشوه درخواست خرید ده عدد کارت هدیه بانکی پانصد هزار تومانی کردند که تهیه مردم و در خیابان با تماس تلفنی به مدیر مربوطه پرداخت کردم ظرف یک هفته کار انجام شد و البته بعدا فهمیدم طبق رای دیوان عدالت حق پارکینگ برای مطب ها و دفاتر‌وکلا ضروری نیست ولی وقتی به ایشان گفتم گفتند اگر اقدام کنی غیر از اینکه رشوه قابل اثبات نیست یک ایراد دیگر در پرونده پیدا می کنیم و به دردسر می افتید. من چون سند را برای یک‌وام ضروری و فوری می‌خواستم پیگیری‌نکردم