درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۳۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پول ندی میگیرند ازت
اطلاعات تکمیلی
بازرس شهرداری سه سال تمام برای ساخت یک اتاقک صدمتری 4 میلیون تومان رشوه خواست. من حاضر به پرداخت پول زور نبودم اون هم اجازه ساخت بهم نداد حالا بعد از سه سال مجبور به پرداخت شدم.