درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فاسدتر از اداره های ثبت جایی ندیدم.اصلا بدونه رشوه کار ادم راه نمیفته، انقدر سنگ جلوی پات میاندازن که خودت مجبور میشی دودستی پول را با منت تقدیمشون کنی.