درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - آمل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند کار شما زمان بر هست
اطلاعات تکمیلی
بنده بعنوان شاکی برای پیگیری ابلاغ حضور در جلسه دادگاه متشاکی به واحد ابلاغ دادگستری مراجعه کردم تا به موقع ابلاغ بدست متشاکی برسد و جلسه تشکیل گردد. مسئول مربوطه گفت سرمون خیلی شلوغه و باید بصورت ویژه بگردیم پیداش کنیم ابلاغ کنیم. گفت من میرم بیرون شما 30 تومن لای این پوشه بذار. بعد از پرداخت مبلغ چند روز بعد ابلاغ انجام شد.