درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تهران
اطلاعات تکمیلی
شهرداری منطقه 5، ناحیه2