درخواست زیرمیزی
‫450,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۵-۰۱
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دستگیری متهم
اطلاعات تکمیلی
کلانتری صنایی.