درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
هدف: صدور و تمدید پروانه بهداشت
عمومی - اداره بهداشت - ساری
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیما و مکررا
اطلاعات تکمیلی
باتوجه به مراجعه حضوری به اداره امورآزمایشگاه و برخورد قبلی با فرد مورد نظر،وی اعلام نمود در صورت پرداخت مبلغ پروانه چندروزه صادر میشود و در غیر اینصورت باید چندماه صبر نمایید و بنده نیز قبول ننموده و متاسفانه چندین ماه معطل و دچار ضرر مالی شدم که اگر پرداخت می نمودم حتی برای بنده منفعت مالی نیز داشت.