درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۳۰
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه مامور بازدید از منزل برای توثیق در بانک
اطلاعات تکمیلی
برای خرید منزل باید بانک ملی مامورش را برای بازدید می‌فرستاد که مامور علاوه بر دریافت وجه رسمی (۱۰ هزار تومان) مبلغ ۵۰ هزارتومان را شخصا در خواست کرد و بنده مجبور به پرداخت شدم.