درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت من انقدر زنگ زدم کمکت کردم من چی پس من هیچ دیگه هوای مارم داشته باش.
اطلاعات تکمیلی
پاسگاه کلانتری میدان امام خمینی خ درختی لهجه لری هم داشت