درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۲-۱۴
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت تند میرفتی 5 کیلیمتر بیشتر از حد مجاز جریمت میشه 200 هزار تومان ولی یه چیزی بده تا ننویسم