درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گردنه گیری و توقیف خودرو در صورت نپرداختن رشوه
اطلاعات تکمیلی
در جاده بندرعباس به جیرف حرکت میکردم اما پلیس راهنمایی رانندگی من رو متوقف کرد من خلافی مرتکب نشدم و اسرار داشت که من چندین مورد تخلف انجام دادم و قصد توقیف و پارکینگ خودرو رو داشت ولی میگفت که شما انسان لارجی هستی و میشه با هم کنار بیاییم اون موقع من دوزاریم افتاد و گفتم چقدر باید بدم و ۵۰ تومن ازم گرفت