درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کار را انجام نمی داد مدام لای مدارک رو نگه می کرد و دست من میداد
اطلاعات تکمیلی
گروهبان حسن طباطبایی جمی پاسگاه زواره اصفهان .برای نوشتن گزارش تقاضای رشوه کرد