درخواست زیرمیزی
‫200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۰۱-۰۵
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - بابل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
تهدید و بازداشت
اطلاعات تکمیلی
اگر می خواهید بازداشت نشوید و... باید با هم کنار بیاییم به من و همراهانم(سرباز) عیدی بدهید بعد که نقد نداشتیم رفتیم دم عابربانک و 50 هزار تومان کشیدیم هر بار ناراضی بود 50 هزارتومان بیشتر میکشیدیم 150 هزار تومان گرفت و سرانجام که باز ناراضی بود 50 هزار تومان دیگر بهش دادیم تا از ماشین پیاده شد او را هم به مقصد رساندیم