درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هدف: استخدام و قانون کار
عمومی - آموزش و پرورش - بیرجند
اطلاعات تکمیلی
دقیقا برای استخدام نبود. برای اینکه بیمه های ثالث ماشین های اداره نوسازی رو بهم بدن خواست که بیمه ماشینش رو رایگان بزنم و من هم مجبور شدم پول بیمه ماشینش رو خودم پرداخت کنم.