درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هدف: پرداخت وام و تسهیلات بانکی
عمومی - بانک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
وام ازدواج به بنده نمی دادند، مدیر بانک درخواست کرد
اطلاعات تکمیلی
بانک پارسیان شعبه قلهک