درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اردبیل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه جهت عدم دریافت ارزش افزوده ملک
اطلاعات تکمیلی
جهت دریافت پروانه ساخت مراجعه کردیم متوجه شدیم شهرداری با ساخت و پاخت با صاحب قبلی ملک بدون دریافت ارزش افزوده رسید دریافت به طرف داده و از ما ارزش افزوده دوباره در حدود 65 میلیون تومان می خواستند. وقتی گفتیم این مبلغ رو نداریم گفتند 15میلیون تومان به فلان وکیل بدهید که وکیل خیلی ماهری است. بعدا فهمیدیم طرف از وکالت چیزی سر در نمی آره و خودش اعتراف کرد که 10 میلیون تومن این پول مال مهندس شهرداری است و اگر مایلید پرونده به نفع شما تموم بشه باید من وکالت شما رو به عهده بگیرم تا مشکلتون حل و فصل شود.