درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
اطلاعات تکمیلی
جهت تك برگي كردن سند منزل به دليل اينكه بعد يكماه هنوزهيچ كاري روي سند انجام نداده بودند و تاريخ به نام زدن سند نزديك بود مجبور به پرداخت شدم كه 5 روزه كارم انجام شد.