درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۵-۱۰-۰۴
هدف: دریافت خدمات قانونی و انتظامی
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
انتقالی آموزشگاه رانندگی از تهران به کرج در شهرک آزمایش تهران
اطلاعات تکمیلی
بعد از دریافت نامه انتقالی گفتند مراجعه کنید به شهرک آزماییش. اونجا بعد از شروع کارهای مربوط به تکمیل پرونده متوجه شدم که برای انتقالی نیاز به سند خانه یا اجاره نامه هست که بعد از اینکه خانم پشت باجه گفت بدون سند نمیشه منم تصمیم به رفتن گرفتم- زمان خروج سرباز جلوی در گفت کارت راه نیوفتاد گفتم مدارکم ناقصه. گفت 90 هزار بده کارتو راه بندازم منم مخالفت کردم رفتم فردا اومدم کارمو ردیف کردم.به نظر این روال همیشگیشون بود.