درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۵-۰۹-۱۶
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
دقیقا داخل پاسگاه در مقابل بقیه ماموری نیروی انتظامی
اطلاعات تکمیلی
این مبلغ به عنوان پول بنزین از من گرفته شد به علاوه یک بسته برگه A4 که اون هم حدود 17 هزار تومان بود خریدم