زیرمیزی‌ها

مبارزه با فساد خرد و گزارش های مردمی و رسانه ای درباره رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد. این سایت سعی می کند گزارشهای مردمی را بی اینکه برای راویان مشکلی ایجاد شود منتشر کند.
ارسال گزارش زیرمیزی
آمار زیرمیزی گزارش شده
سازمان‌ها و نهاد‌های بزرگی که با دریافت زیرمیزی مواجه هستند
آمار پیشنهاد و درخواست زیرمیزی بر اساس استان
کارکنان صادق (رد پیشنهاد زیرمیزی)

زیرمیزی‌ها

درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - اداره برق - تهران
درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - اهواز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه مامور شهرداری جهت نادیده گرفتن سایه بام حیاط
اطلاعات تکمیلی
ماه گذشته یک باب واحد ویلایی در منطقه پادادشهر خریداری کردم که زمانیکه مامور شهرداری برای رویت منزل مراجعه کرد به دلیل وجود سایه بام در حیاط اعلام نمود که باید آنرا تخریب کنم که نهایتا با دریافت مبلغ پانصدهزارتومن موضوع را نادیده گرفت.
درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - بندر انزلی
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
رشوه وفساد اداری
اطلاعات تکمیلی
جهت تک برگی کردن سند متزل
درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - اداره مخابرات - بندرعباس
درخواست زیرمیزی
‫4,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - آمل
اطلاعات تکمیلی
چون اهل اونجا نبودم می‌گفت بچه تهرون باید خرج کنی
درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت که برایه رسوندن آب به باغت باید چهار میلیون بدی
اطلاعات تکمیلی
من به طور قانونی خاستم که آب به باغم بیارم ولی گفت باید چهار میلون بدی تا بزارم
درخواست زیرمیزی
‫4,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرکردن اظهارنامه مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: مجوز ها و معافیت های گمرکی
عمومی - اداره گمرک - ارومیه