زیرمیزی‌ها

مبارزه با فساد خرد و گزارش های مردمی و رسانه ای درباره رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد. این سایت سعی می کند گزارشهای مردمی را بی اینکه برای راویان مشکلی ایجاد شود منتشر کند.
ارسال گزارش زیرمیزی
آمار زیرمیزی گزارش شده
سازمان‌ها و نهاد‌های بزرگی که با دریافت زیرمیزی مواجه هستند
آمار پیشنهاد و درخواست زیرمیزی بر اساس استان
کارکنان صادق (رد پیشنهاد زیرمیزی)

زیرمیزی‌ها

درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: غیره-صدا وسیما
عمومی - صدا وسیما - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توسط يكي از مسئولين حراست سازمان صدا و سيما
اطلاعات تکمیلی
جهت حضور در برنامه هاي زنده سيما مانند زنده باد زندگي از شبكه ٢ و برنامه مهمان خانه از شبكه ٤، يكي از مامورين حراست سازمان صدا و سيما شخصا به افراد سرشناس و مسئولين مراجعه ميكند و درخوااست رشوه در مقابل فراهم كردن آنتن برنامه زنده مينمايد.
درخواست زیرمیزی
‫50,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: پرداخت مزایای بیمه
عمومی - موسسات بیمه - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست رشوه رییس بیمه ایران شعبه تبریز
اطلاعات تکمیلی
رییس بیمه ایران شعبه تبریز برای انجام کار قانونی بر حق ما در خواست پنجاه میلیون رشوه کرد و با پرداخت نکردن علنا گفت که اگر ندهید انجام نمیدهم.قبل از ما هم از خیلی ها درخواست رشوه کرده ولی متاسفانه کسی برخورد نمیکند
درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تضمین درمان و بهبودی کامل
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
درخواست زیرمیزی
‫40,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - اداره آب - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
چاه
اطلاعات تکمیلی
اداره آب تهران
درخواست زیرمیزی
‫30,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - اصفهان
اطلاعات تکمیلی
شهرداری خمینی شهر اصفهان مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تسریع و تخفیف با فشار و اجبار دریافت کرد
درخواست زیرمیزی
‫25,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: استفاده از تخفیف های مالیاتی
عمومی - اداره مالیات - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فرمودند که این مبلغو بده تا مالیات شما رو 30 درصد واقعی منظور کنیم
درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: غیره
عمومی - مسکن و شهرسازی - تهران
درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - بندرعباس