درباره ما

ویکی فساد می کوشد مرجعی مستقل، مستند و معتبر برای شناخت و مطالعه پرونده های فساد اقتصادی و متهمان فساد در ایران باشد. میدانیم دسترسی به محتویات پرونده های فساد در ایران آسان نیست و تجربه نشان میدهد که بین آنچه که به صورت عام منتشر شده است و حقایق هر پرونده تفاوت های بنیادین وجود دارد. به همین خاطر هر پرونده در ویکی فساد متنی است در معرض ویرایش مدام. اطلاع رسانی شما میتواند ویکی فساد را در ارائه گزارش هایی دقیق تر کمک کند.

در ویکی فساد متهمان اقتصادی را بیشتر می شناسیم و ماجرای پرونده های جنجالی فساد در ایران را پیگیری میکنیم. ارتباط مفسدان اقتصادی را با هم و نهادهای حکومتی رصد میکنیم. نگاهی خواهیم داشت به جزئیات پرونده های فساد در چهل سال گذشته و تعداد و رقم اختلاس ها را براساس دلار و ریال در سالی که کشف شدند روی نمودار می آوریم.

در ویکی فساد فقط به معلول نمی پردازیم، علت ها را هم شناسایی میکنید. «فسادشناسی» نگاهی تحلیلی به چرایی فساد سیستماتیک در ایران دارد. اینکه ریشه های فساد و مکانیزم فساد در ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی چگونه است؟ چرا بگیر و ببندها و دادگاه های فساد کمکی به کاهش فساد اقتصادی در ایران نکرده است؟ و چرا با وجود تعیین نهادهای عالی مبارزه با فساد، هرروز بر تعداد و گستره فساد مالی و اختلاس ها افزوده میشود؟ از فساد بانکی و رشوه های کلان تا زیرمیزی به ماموران دولت، همه را در ویکی فساد خواهید یافت.

ویکی فساد فقط گزارش دهنده نیست؛ دریافت کننده گزارش های شما از رشوه گیری و رشوه دهی در ادارات نیز هست. در «زیرمیزی» به ما گزارش دهید.

در زیرمیزی می خواهیم با کمک شما از فساد اداری، قضایی و پزشکی در ایران گزارش بدهیم. تجربه رشوه دادن یا روبرور شدن با کارمندان و پزشکانی که زیرمیزی می خواهند، برای خیلی ها که گذرشان به ادارات یا بیمارستانها افتاده است، پیش آمده و شاید هم معمولی شده است. از شما می خواهیم که برای ما از رشوه بگویید از اینکه برای چه کاری از شما رشوه گرفته اند یا خواسته اند. آیا با تقاضای صریح زیر میزی مواجه شدید یا اینکه واسطه و دلالی پیشنهاد داده که کارتان را راه می اندازد. گزارش شما دردسر نخواهد شد. اگر بخواهید می توانید از اسم مستعار استفاده کنید و نامی هم از رشوه گیر نیاورید .شما می توانید مبلغی که رشوه خواسته اند یا پرداخت کرده اید را فاش کنید و اگر صلاح دانستید به صورت جزنی یا کلی اشاره ای هم به نام نهاد و ارگان و اداره بکنید. اگر هم دل پری دارید می توانید شناسه کامل کارمندان رشوه گیر را منتشر کنید.مطمئن باشید که تمام اطلاعات و ایمیل تماس شما مخفی خواهد ماند.

در ویکی فساد سعی می کنیم از چگونگی فساد بگوییم از خرده فسادها که می تواند به مفاسد کلان ختم شود. تلاش خواهیم کرد که با گزارش خرده فسادها، نشان دهیم که کدام ادارات و نهادها بیشترین آلودگی را دارند. رشوه و زیرمیزی ، مستقیما منافع شهروندان را به خطر می اندازد، گاهی حتی مبالغ دریافتی برای همان کاری است که کارمندان خاطی باید بنا بر قانون انجام دهند و ارباب رجوع باید برای سرعت در کار اداری مبلغی بپردازند. گزارش رشوه و فساد اداری ، به هیچ وجه نافی زحمات اکثریت کارمندان زحمت کش و دست پاک نیست ، کارمندان صدیق هم می توانند ما را در گزارش فساد یاری دهند و برای ما از مفاسدی که در اداره می ببیند بگویند و یا راهکاری را به ارباب رجوع نشان دهند که در برخورد با رشوه گیر چه کارهای قانونی می توانند انجام دهند.

ویکی فساد مرجع اطلاعات فساد در ایران