خانه

منبع شناخت فساد اقتصادی در ایران

ویکی‌فساد می‌کوشد مرجعی مستقل، مستند و معتبر برای شناخت و مطالعه پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران باشد. ویکی‌فساد مطلقا هیچ ارتباطی با هیچ جریان سیاسی ندارد و صرفا یک پروژه تحقیقاتی است که ازسوی شماری محقق مستقل انجام می‌شود. می‌دانیم که دسترسی به محتویات پرونده‌های فساد در ایران آسان نیست و راستی‌آزمایی اطلاعات دشوار است، پس هر پرونده در ویکی‌فساد متنی است در معرض ویرایش مدام. اطلاع‌رسانی شما می‌تواند به ویکی‌فساد در ارائه گزارش‌هایی دقیق‌تر کمک کند.

متهمان اقتصادی

مفسدان مشهور را بشناسیم

اختلاس‌ها

زیرمیزی‌ها

مبارزه با فساد خرد و گزارش های مردمی و رسانه ای درباره رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد. این سایت سعی می کند گزارشهای مردمی را بی اینکه برای راویان مشکلی ایجاد شود منتشر کند.
آمار زیرمیزی گزارش شده
سازمان‌ها و نهاد‌های بزرگی که با دریافت زیرمیزی مواجه هستند