مطالب

فساد‌شناسی

همه آنچه خوب است درباره پروژه خصوصی‌سازی بدانید

خصوصی‌سازی یکی از بدنام‌ترین پروژه‌های شکست‌خورده در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. طرحی که قرار بود اقتصاد را از قید و بند «دولت» رها کند و با این رهاسازی روح تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان تولید و بهره‌وری در ایران بدمد، اما بعد از ۲۰ سال، به یکی از نمادهای فساد و کانون‌های بحران اقتصادی – اجتماعی تبدیل شده است.

گلوگاه‌های فساد در شهرداری‌ها و شوراهای شهر

مبارزه با فساد در ساختار شهرداری‌های ایران یک پروژه پیچیده و دشوار چند وجهی است. پیش‌برد چنین پروژه‌ای نیازمند تلاش همزمان برای اصلاح قوانین، تضمین شفافیت و اصلاح ساختار مالی شهر است.

رانت چیست؟

مفهوم دولت یا جامعه‌ی رانتی به دولت یا جامعه‌ای اطلاق می‌شود که به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی هم‌چون نفت وابسته بوده و چنین درآمدهایی نقش قابل توجهی را در کل درآمدهای دولت ایفا می‌کند.

ساختار فساد در ایران

هر سیاستمدار در عین حال که می‌تواند از سیاستمداران دیگر اخاذی کند، آنها نیز می‌توانند همین کار را علیه او صورت دهند. به همین علت در دولت ایران هرگز ائتلاف‌های بزرگ مبارزه با فساد شکل نمی‌گیرد.