اختلاس سه هزار میلیارد دلاری

مبلغ: ‫ 30,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2013
افراد درگیر: محمودرضا خاوری، مه آفرید خسروی