فساد و رشوه در قوه قضائیه

مبلغ: ‫ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۸
افراد درگیر: اکبر طبری، قاضی غلامرضا منصوری، قاضی بیژن قاسم‌زاده و قاضی حمیدعلیزاده