پولشویی در سایپا

مبلغ: ‫ 32,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2019
افراد درگیر: مدیرعامل وقت خودروسازی سایپا و معاونان، وحید بهزادی، شیده لاشیدایی