هلدینگ یاس و شهرداری تهران

مبلغ: ‫ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۶
افراد درگیر: عیسی شریفی، محمدباقر قالیباف، چند نفر از معاونان بنیاد تعاون سپاه،