هلدینگ یاس و شهرداری تهران

مبلغ: ‫ 130,000,000,000 ریال
سال کشف: 2017
افراد درگیر: عیسی شریفی، محمدباقر قالیباف، چند نفر از معاونان بنیاد تعاون سپاه،