فساد و رشوه در قوه قضائیه

مبلغ: ‫ 2,000,000,000 ریال
سال کشف: 2019
افراد درگیر: اکبر طبری، قاضی غلامرضا منصوری، قاضی بیژن قاسم‌زاده و قاضی حمیدعلیزاده