فساد مالی در سازمان کشتیرانی

مبلغ: ‫ ۲۸,۶۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۸
افراد درگیر: علی اکبر غنجی، محمد سعیدی