فساد مالی در سازمان کشتیرانی

مبلغ: ‫ 28,630,720,000,000 ریال
سال کشف: 2019
افراد درگیر: علی اکبر غنجی، محمد سعیدی