فساد در واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی

مبلغ: ‫ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۲
افراد درگیر: وزارت نیرو دولت احمدی نژاد، ناصر ترکش دوز مدیرعامل مهاب قدس، سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا