فساد در واگذاری سهام مهاب قدس به آستان قدس رضوی

مبلغ: ‫ 120,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2013
افراد درگیر: وزارت نیرو دولت احمدی نژاد، ناصر ترکش دوز مدیرعامل مهاب قدس، سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا