سازمان تامین اجتماعی (شستا)

مبلغ: ‫ 71,937,000,000,000 ریال
سال کشف: 2013
افراد درگیر: سعید مرتضوی، بابک زنجانی