بنیاد تعاونی ناجا

مبلغ: ‫ 6,570,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2012
افراد درگیر: سردار اسماعیل احمدی مقدم، رستم قاسمی،