انتقال کامیون طلا و ارز به ترکیه

مبلغ: ‫ ۱۷۰,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۸۷
افراد درگیر: رضا ضراب، محمود احمدی نژاد، رحب طیب اردوغان