انتقال کامیون طلا و ارز به ترکیه

مبلغ: ‫ 170,316,000,000,000 ریال
سال کشف: 2008
افراد درگیر: رضا ضراب، محمود احمدی نژاد، رحب طیب اردوغان