اختلاس در بیمه ایران

مبلغ: ‫ 70,000,000,000 ریال
سال کشف: 2005
افراد درگیر: محمدرضا رحیمی، مرتضی تمدن، جابر ابدالی