اختلاس بانک تجارت کرمان

مبلغ: ‫ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سال کشف: ۱۳۹۳
افراد درگیر: علی اکبر عمارت ساز مدیرعامل بانک تجارت، حسن درویش، محمدحسین حسین زاده، رضا جعفری، مصطفی جعفری و حجت نظری