اختلاس بانک تجارت کرمان

مبلغ: ‫ 120,000,000,000,000 ریال
سال کشف: 2014
افراد درگیر: علی اکبر عمارت ساز مدیرعامل بانک تجارت، حسن درویش، محمدحسین حسین زاده، رضا جعفری، مصطفی جعفری و حجت نظری